4 zaken die ik onthoud van World IA Day

Op 20 februari verjaart de ijsbeer van o’Reilly. Dat doet hij al 18 jaar, en het is meteen ook de de dag waarop World Information Architecture Day wereldwijd op de kalender staat. Ik was zelf aanwezig in Gent waar zes sprekers hun visie op IA, UX design, enz. gaven. Hier is wat ik ervan onthou.

1. Informatie architectuur overstijgt digitaal

Eric Reiss, auteur van o.a. Usable Usability, startte zijn slotpresentatie met een stukje geschiedenis. Je vindt overal elementen van informatie architectuur terug. In de indeling van de dranken in een bar bijvoorbeeld, of de plaats van je besteklade in de keuken.

Eric Reiss presentatie

Eric Reiss presenteer 650 jaar oude persona’s

Eerder op de dag, schudde Karl Gilis van AGConsult de eventuele langslapers in de zaal meteen wakker. In zijn presentatie gaf hij aan niet te geloven dat de zaken heel erg veranderd zijn sinds de opkomst van het internet.

Hij verwees naar de opkomst van nieuwe designidee├źn zoals carrousels, die niet conversieverhogend werken. Dat toonde hij aan met enkele voorbeelden uit zijn eigen werk.

Ook Hannes Van de Velde sprak over de manier waarop hij met In The Pocket nieuwe projecten aanpakt. Zij kneedden de Golden Circle zodanig om die in een designomgeving beter tot zijn recht te laten komen:

  • De start ligt nog steeds bij de motivatie, waarom een concept uitgewerkt wordt.
  • Daarna komt het voorwerp van het project tot stand in wat ze maken (wat).
  • Om uiteindelijk tot het design en de manier van uitwerken in de architectuur en het design (hoe).

2. Het tijdperk van chat is aangebroken

E-mail blijkt toch nog niet dood te zijn, wat veel mensen je ook laten geloven. Maar voor je weer aan massamailings begint, lees je best even de kanttekeningen die Bart De Waele daarbij maakte.

De CEO van Wijs, en gastheer voor het evenement, gaf de aanwezigen zijn visie op waar de communicatie op het internet de komende jaren naartoe gaat. Hij kaderde zijn idee in 3 tijdperken:

  • Het tijdperk van search dat een strijd werd tussen Altavista, Yahoo, … met Google als de duidelijke winnaar.
  • Dat werd opgevolgd door de sociale era, met Facebook als heersend merk, na een strijd met Myspace, Netlog, Hyves, enz.
  • Vandaag zijn we aangekomen bij het derde tijdperk, dat van de chat. Welk merk dat tijdperk uiteindelijk zal overheersen is nog niet duidelijk. Het Chinese WeChat is daar alvast een van de uitdagers van Facebook.

In het chattijdperk zullen we stilaan terugkeren naar push, maar met de belangrijke nuance dat de communicatie niet generiek of op de massa gericht is. Voorbeelden daarvan zijn het recent gelanceerde nieuwskanaal Quartz of de virtuele assistent Amy. Beide systemen zetten gepersonaliseerde conversatie met je op die heel intuïtief overkomt.

3. Alles in zijn context plaatsen

If content is king, then context is the kingdom.

Zo zei Eric Reiss het in zijn bespreking, en dat vat voor mij de essentie van de dag samen. De meerwaarde van de informatie architect zit in het toevoegen van de juiste context aan goede copy, zodat er een geheel ontstaat dat de vraag van de eindklant beantwoord.

Dat er voor ons nog talloze uitdagingen in het verschiet liggen werd duidelijk gemaakt door Sjoera Roggeman (iCapps) die inviel voor haar zieke collega Tine Lavreysen. Zij bracht had het over No UI, waarbij het product geen interface is en het geheugen de UI moet vormen.

Een van de voorbeelden die ze aanhaalde, was de mogelijkheid om Nest Protect (de rookmelder van de populaire thermostaat van Google) uit te schakelen door ernaar te zwaaien. De “wave” functie verloor echter zijn waarde toen uit testen bleek dat in paniek zwaaien ook het alarm deactiveerde. Dat is uiteraard niet het gewenste resultaat in deze gebruikerservaring.

4. Oorzaken en oplossingen voor weerstand

Joris Walraet is senior program manager van Wijs en geeft daarnaast ook leiderschapstrainingen. In de vorm van een workshop gaf hij ons enkele kapstokken mee om beter met klanten te kunnen omgaan.

Hij zette daarbij uiteen dat iedereen in zijn eigen “werkelijkheid” leeft en dat het niet eenvoudig is om iets uit te leggen aan iemand die niet dezelfde context heeft. Bovendien doen je hersenen veel zaken automatisch, waardoor het als expert nog moeilijker is om uit te leggen waarom en hoe je iets gedaan hebt.

Afsluiten deed hij met een introductie in de Discovery kleurentheorie die je kunt inzetten om het profiel van de mensen waarmee je aan tafel in te schatten. Door die analyse te maken, is het mogelijk om beter in te spelen op de eisen van je gesprekspartner.

Alles samen was WIAD 2016 voor mij een heel geslaagd evenement. Ik deed er leuke inzichten op. De sprekers brachten diverse inzichten, die samengenomen toch een genuanceerd verhaal brachten.

tomgrammens4 zaken die ik onthoud van World IA Day